Privacyverklaring

Versie 1 - oktober 2018

Inleiding en identiteit verwerkingsverantwoordelijke
Roeleveld Rolink zorgt ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving. Hiermee willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft.  Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. We verwerken verschillende persoonsgegevens van u zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer voor uw online bestellingen.
In de fysieke shop verwerken wij uw gegevens los van de gegevens voor de webshop. U kunt een tankpas aanvragen en invullen met persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Het doel van deze gegevensverwerking is de uitvoering van een (koop)overeenkomst, ofwel het informeren over een bestelling, het leveren van de bestelling, het versturen van producten. Om de (koop)overeenkomst te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens verstrekken aan leveranciers en bezorgdiensten. Bij het invullen van de tankpas gaat u akkoord dat wij uw persoonsgegevens bewaren en verwerken.
De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, door u gegeven toestemming of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers
Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals genoemd hierboven. Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder een geldige grondslag. Waar nodig worden verwerkers overeenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.

Beveiliging en bewaarbeleid
We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Wij maken in onze webshop gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen.

Cookies

Wij gebruiken cookies voor een goed functionerende website

Cookie: Google Analytics
Naam: _Ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet en bezoekersdata opslaat
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _Gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet en bezoekersdata opslaat
Bewaartermijn: 24 uur

Cookie: Google Analytics
Naam: _Gat
Functie: Limiteert het aantal verzoeken
Bewaartermijn: 1 Min

Onze Google Analytics is privacyvriendelijk ingesteld. Het laatste octet van het IP-adres word gemaskeerd;   ‘gegevens delen’ is uitgezet en er word geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookie: wp_woocommerce_session_
Naam: Woocommerce sessie
Functie: Sessiebewaking, Functionele cookie gebruikt om de items in de winkelwagen bij te houden. Maakt een unieke code per gebruiker aan, slaat geen persoonsgegevens op.
Bewaartermijn: 48 uur

Cookie: woocommerce_cart_hash
Naam: Woocommerce winkelwagen
Functie: Functionele cookie welke door woocommerce gebruikt wordt om veranderingen in de winkelwagen bij te houden
Bewaartermijn: Totdat browser is gesloten

Cookie: woocommerce_items_in_cart
Naam: Woocommerce winkelwagen
Functie: Functionele cookie welke door woocommerce gebruikt wordt om veranderingen in de winkelwagen bij te houden
Bewaartermijn: Totdat browser is gesloten

Cookie: _icl_current_language
Naam: WPML
Functie: Functionele cookie welke de taalvoorkeur opslaat
Bewaartermijn: 24 uur

Cookie: Cookieconsent status
Naam: cookieconsent_status
Functie: Deze cookie bevat informatie over de keuze van gebruikers over cookies. De cookie wordt ingesteld zodra de gebruiker het gebruik van cookies accepteert.
Bewaartermijn: 1 jaar